Socialdemokratiska Studentförbundet

Ungefär 1 800 medlemmar, fördelade på mer än 20 klubbar från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet.