Digitalisering

Om digitalisering av ljud, bild, video m.m. Även optisk teckenigenkänning (OCR).