Sectra AB

Utvecklar och levererar lättanvända systemlösningar och produkter för säker datakommunikation och medicinsk bildhantering. Vi är marknadsledande på våra nischer.