Chalmers International Reception Committee

Har hand om mottagningen av de utländska studenter som kommer för att läsa på Chalmers.