Datorföreningen Beta

En datorförening som är märkesoberoende och ligger i Skåne. Lokalförening för Computer Club Sweden.