Got-a-Mac

Göteborgs användargrupp för Apple Macintosh. Svensk ideell förening för Macintosh-användare som på Internet erbjuder medlemsinformation, klubbnyheter, länkar, m.m.