Göteborgs Förenade Studentkårer

Samarbetsorgan för studentkårerna i Göteborg.