Medicinska föreningen

Kårförening vid Umeå universitet. På sidan finns aktuell information om föreningens verksamhet och de föreningar som är knutna till den.