UppSjö

Uppsala akademiska kustartilleri- och sjöofficers corps.