Västmanlands-Dala nation i Uppsala

Studentnation i Uppsala, sedan 1639 den självklara mötesplatsen för studenter från Västmanland och Dalarna.