Safir

Guide till Internet-resurser inom alla ämnen, gjord av Universitetsbiblioteket i Lund. De kvalitetsbedömda resurserna är särskilt intressanta för studenter och forskare. I Safir hittar man också en guide till sökning på Internet.