Sveriges Pardusportal

Pardus.nu är en bas för det svenska översättningsarbetet av Linuxdistributionen Pardus GNU/Linux och för att ge svenska Pardusanvändare en mötesplats. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.