Inspiresco

Pedagogisk konsult för utveckling i grupp. Från barn till vuxen. Med drama, kreativa metoder och reflekterande samtal. Utifrån ett styrkebaserat perspektiv.