Kundalini Nätverk & Information i Sverige

Informerar om riskerna med andliga övningar så som yoga, meditation, frigörande andning, healing, kropps- och psykoterapier och andra metoder vars syfte är medvetandeförhöjning.