Nordic School of Feng Shui

Skolan ser som sin uppgift att sprida skönhet, harmoni och inspiration med hjälp av visdom hämtad från österländsk läran Feng Shui. Detta sker genom föredrag, kurser, utbildningar och böcker.