Rekrea Livsstil och Hälsa

Rekrea erbjuder behandlingar och utbildningar inom chakraflödesterapi, utlärd av Ambres. Utbildningarna sker enligt ChakraAkademins ramar och rekomendationer.