Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Stohnes stiftelse stöder geriatrisk forskning, huvudsakligen vid vetenskapliga institutioner i Sverige.