Att stå vid din sida anhörig till porrmissbruk sexberoende

En anynom sida som beskriver livet som anhörig till en porrmissbrukare/sexmissbrukare/sexberoende. Att vara medberoende och dess svårigheter. Hur upplever man missbrukarens lögner, svek och tillfrisknad. Följa livet som anhörig till missbrukare.