Amningshjälpen

En ideell förening som finns över hela landet och ger råd och stöd till de mammor som vill amma sina barn. Vi påverkar även opinionen för amning och sprider amningskunskap.