Endometrios

En svensk sida om sjukdomen endometrios. En vanlig sjukdom bland fertila kvinnor. Denna sida innehåller fakta och länkar, samt min egen erfarenhet av sjukdomen.