Amalgamskadefonden

Målet är att skapa opinion, informera och stödja forskning omkring allvarliga hälsorisker från amalgam.