EE Dentistry at Large

Tandvårdsmottagning för både barn och vuxna som utför all sorts behandlingar, även akut. Vi utför all slags tandvård med utgångspunkt från patientens önskemål och behandlingsbehov, från årlig tandvårdskontroll till mer avancerad tandvård.