Arkitekt Nils Einar Eriksson (1899-1978)

Ett urval byggnader, bl.a Göteborgs Konserthus, ritade av arkitekt Nils Einar Eriksson.