Hegland, Bertil, omslagskonstnär

1925-2002. Omslagstecknare. 1947-67 B. Wahlströms Förlag. Återupptäckt 1997. Utställningar av originalkonst, även efter hans död. Brorsdottern har ny hemsida 2006), person & konst. Hon föreläser på vernissager om Heglands liv och konst.