MacFie, Marianne

Gamla svenska bonader från första häften av 1900-talet. Exempel och beskrivningar. Kommer gärna ut och berättar.