Design Planner - En blogg om designstrategi

En blogg om hur design kan användas som ett strategiskt verktyg. Samtal om kopplingen mellan design, marknadsföring och utveckling av produkter och tjänster.