Filmljud - gestaltande ljudläggning

Texter om ljudeffekternas berättande funktion i film och TV (med exempel, analyser och termologi). Undervisningsmaterial till mediaundervisningen.