Svenska Manga Och Anime Ringen

Ringen är till för alla manga- och animeintresserade i Sverige och är öppen för alla. Medlems-sidorna och instruktioner för medlemsskap hittar du här.