Enkelt uttryckt

En blogg om det skrivna ordet, den stilla bilden och andra konstnärliga uttrycksformer.