Hans Olof Johansson: Resejournal

En originaldiktsamling publicerad på Internet 1995 - kanske den första i Sverige?