Sommestad, Gunnar

Mitt skriftställeri som agent på nätet: Politik, filosofi, IT, lyrik, kortnoveller, folk jag mött. Texter nästan dagligen, numera många hundra.