Byggnadshyttan på Gotland

Restaurerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader, genomför byggnadsvårdsutbildningar i samarbete med bl.a. Länstyrelse och Högskola, samt tillverkar och säljer våtsläckt kalk för puts och målning.