Association for Temporary Art

Forum för samtida konst. Startade 1996 med ett konstprojekt på Internet. Sponsrat av bl.a. Konstnärsnämnden.