Compro Media AB

Företaget ger ut företagstidningar, guider och driver söktjänster på Internet. Vi erbjuder företag och organisationer snabb och kostnadseffektiv marknadsföring mot specifika målgrupper.