Dagstidningar- lista över svenska morgontidningar och kvällstidningar

Svenska dagstidningar som kommer ut i en pappersupplaga dagligen (6-dagarsutgivning eller mer). En dagstidning med glesare och/eller mer lokal utgivning kategoriseras som lokaltidning. En dagstidning kan utkomma som morgontidning och kvällstidning. Svenska dagstidningar kan erhålla statliga stöd via Presstödsnämnden. som är en statlig myndighet vars uppgift är att fördela presstödet. Målet med fördelningen av presstödet är att värna om mångfalden på dagstidningsmarknaden och en bred spridning av dagstidningar över hela landet. Den svenska dagspressen började växa under andra halvan av 1800-talet och den första svenska dagstidningen som kom att vända sig till en bred publik var Dagens Nyheter som grundades 1864.