Västerbottens-Kuriren

Norrlands största dagstidning med huvudredaktion i Umeå. Två reklamfinansierade radiokanaler ingår även i koncernen. VK är tillsammans med elva av de ledande svenska dagstidningarna delägare i Stadsporten Citygate AB.