Aktuellt i Politiken, aip.nu

Veckoutgiven nyhets- och debattidning i tabloidformat om politik. Socialdemokratisk. Riksspridd. Utgivningsort Stockholm. Utkommer måndagar. Tidningens webbsida kallas aip.nu och uppdateras dagligen.