Falu Kuriren

Lokaltidning för Dalarna i allmänhet och Falun i synnerhet. FK är Dalarnas största tidning. Interneteditionen innehåller nyheter, sport m.m. med Dalaanknytning.