Woodnet/NTT Nordisk träteknik

NTT Såg & Trä, som levererar nyheterna till Woodnet.se, är den enda tidningen i Norden som följer hela den trämekaniska industrin; från sågverk och skivindustrier till deras industriella kunder.