Tidskriftsverkstaden Skåne

Ideell förening bestående av för närvarande 20 medlemstidskrifter, som bland annat utnyttjar verkstaden för sin originalproduktion. Driver också en butik med över 200 kulturtidskrifter.