Proletären

Kommunistiska Partiets nationella nyhetstidning, som utkommer en gång i veckan.