Teknik & Vetenskap

Ett Svenskt forum för teknisk och naturvetenskaplig forskning. Tidskriften publiceras i nära kontakt med bl a landets universitet och tekniska högskolor