Tidningen Kick Off

Kick Off är en konferens- och mötestidning. För den som bokar, köper in och planerar konferenser och möten, aktiviteter och event, mässor och kick-off.