Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar. Försäkringsbyrån är opartisk.