LMK-Lejdfors Mäklare & Konsulter AB

Som försäkringsmäklare är vi helt oberoende och har ingen knytning till något försäkringsbolag. Vi har bara ett beroende - vi är kundberoende.