Södertörns Försäkringsmäklare AB

Förmedling av försäkringar för svenska och utländska försäkringsbolag, kapitalförsäkringar, pensionsförsäkringar, tjänstepensioner, sjuk och olycksfallsförsäkringar, företagsförsäkringar och kompanjonförsäkringar. Informationsmöten.