Svenska Fondhandlareföreningen

Branschorganisation för banker och värdepappersbolag med tillstånd av finansinspektionen att driva värdepappersrörelse.