Sveriges Försäkringsförbund

En branschorganisation för de privata försäkringsbolagen. Förbundets medlemmar svarar för en helt övervägande del av svenska folkets försäkringar.