Michael Steinberg

Med mellansverige som arbetsplats, men utgår ifrån Stockholm. Reportage och porträtt i miljö är min största inriktning. Mycket musiker.