Lotta Korths Produktion

Lärare inom dramapedagogik, teater och kampidrott med fokus på hälsa. Uppdrag inom skola, föreningsliv och näringsliv.